with bacon, cheddar, scallion, sour cream - 6 pcs.

Potato Skins

$20.00Price